Gustáronme os planos que se usaron na rodaxe,a iluminación, os silencios...