Back to current search

Institut Moisès Broggi (Barcelona) - 2º de Bachillerato, 1º de Bachillerato

Creacions sobre El espíritu de la colmena. Un llibre.

El espíritu de la colmena - Comentarios, reflexións, creacións escritas

Després de visionar i comentar El espíritu de la colmena vam estar treballant aprofundidament sobre el film.Vam escriure comentaris i textos. Vam fer fotografies en diàleg amb els plans, i elaborar creacions plàstiques inspirats per les imatges del film. Totes les creacions es van recollir en un llibre preciós que podeu consultar a https://issuu.com/abaoaqu_/docs/elespiritudelacolmena_imoisesbroggi

Blogue: Institut Moisès Broggi (Barcelona) - 2º de Bachillerato, 1º de Bachillerato (11)