CinEd: una col·lecció de cinema europeu per a nens i joves

A la infància i la joventut la trobada amb una pel·lícula pot resultar una experiència reveladora: capaç de despertar l’amor pel cinema, d’obrir nous horitzons culturals, de transformar la sensibilitat, de generar preguntes i interrogacions.

A més, el cinema és un art privilegiat per descobrir el món; viatjar per llocs, cultures i èpoques diverses; reflexionar sobre la Història i les històries; conèixer altres llengües; compartir les emocions i emocionar-se.

La col·lecció CinEd reuneix una selecció de pel·lícules singulars, de gran potència expressiva, que apel·len i interpel·len a cadascú de forma única i personal. Ha sigut concebuda com una oportunitat per tal que els nens i joves descobreixin el cinema europeu, el coneguin i gaudeixin, i com un recurs pedagògic privilegiat per treballar àrees curriculars diverses.

Els materials pedagògics responen també a aquest doble objectiu: donar les eines per la descoberta activa, reflexiva i creativa del cinema, i proposar pistes pel treball transversal des de diferents àrees. El Bloc CinEd és l’espai per compartir els treballs, textos i creacions elaborats a partir de les pel·lícules.
La col·lecció CinEd està destinada exclusivament a projeccions educatives i sense finalitat comercial. La participació és gratuïta. El funcionament i accés a la col·lecció es detalla a l’apartat: “Com participar

CinEd és un projecte impulsat i coordinat a Espanya per A Bao A Qu i liderat durant cinc anys pel l’Institut français (París), a partir d'octubre de 2020 el programa CinEd va passar a ser dirigit per la Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, assumint la coordinació general durant els pròxims 2 anys. Desenvolupen CinEd en els altres països participants: ACFK  (República Txeca), Association ArtUrbana Collectif (Bulgària),  Cinema Arta  (Romania),  La Cinémathèque française (França), Contrasens  (Romania),  Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (Alemanya),  GET -Cooperativa sociale (Itàlia), IhmeFilmi (Finlàndia), Association Meno Avilys (Lituània), Mog -Technologies (Soci tecnològic - Portugal),  Os Filhos de Lumière (Portugal), Shadow Casters (Croàcia).

CinEd està cofinançat pel programa MEDIA d’Europa Creativa de la Unió Europea i a Espanya compta amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, l’ICAA i l’Instituto Cervantes.