Com participar

Poden participar a CinEd docents i centres educatius, responsables d’espais culturals, sales d’exhibició, entitats de l’àmbit educatiu o social, etc. La participació és gratuïta. Només cal seguir els següents passos:

 • Registrar-se a la plataforma www.cined.eu: permet visionar les pel·lícules i accedir als materials pedagògics.
 • Rebreu un document de condicions de participació i un formulari. Cal omplir el formulari, signar l’acord acceptant les condicions i enviar els dos documents a  cined@abaoaqu.org.
 • Una vegada rebuts els documents, es procedirà a donar-vos d'alta de la plataforma i podreu accedir a totes les pel·lícules.


PROJECCIONS I TREBALL POSTERIOR A CLASSE

La descoberta de les pel·lícules de la col·lecció CinEd requereix l’organització de projeccions en bones condicions tècniques i d’espai (foscor, qualitat d'imatge i so, comoditat). Per això és important que els participants trobin espais d’exhibició adients (sales de cinema, auditoris de centres culturals o biblioteques, etc.).

Si participeu a CinEd com a centre educatiu...

 • El centre educatiu o entitat es fa responsable d’organitzar les projeccions a un espai amb les millors condicions de visionat possible. En cap cas no es faran projeccions a una aula ordinària.
 • Dissenyar la programació (preferentment de manera que cada grup d’alumnes vegi com a mínim dues pel·lícules de la col·lecció).
 • Comunicar a l'organització de CinEd les sessions que es realitzaran perquè puguin quedar recollides al web i formin part així de la memòria del projecte.
 • Conèixer els materials pedagògics disponibles a la plataforma CinEd i preparar la introducció de les pel·lícules que es veuran amb l’alumnat.
 • Publicar al Bloc CinEd o enviar a l’organització del projecte fotografies de les sessions per tal que constin a la memòria del projecte.
 • Desenvolupar el treball posterior a classe a partir de les propostes d’anàlisi i creació incloses als materials pedagògics (propostes generals i quaderns específics sobre cada pel·lícula).
 • Publicar al Bloc CinEd els textos, comentaris i pràctiques creatives realitzades a partir del treball sobre la pel·lícula.


Si participeu a CinEd com a entitat, centre cultural, sala d’exhibició...

 • L’entitat es fa responsable de l’organització i coordinació de les projeccions. Oferirà i difondrà entre els centres educatius la programació CinEd, atenent als requisits que es detallen a les condicions de participació: l'espai per garantir una bona projecció, els elements gràfics de comunicació, etc.
 • Dissenyar la programació (preferentment de manera que cada grup d’alumnes vegi com a mínim dues pel·lícules de la col·lecció).
 • Comunicar a l'organització de CinEd les sessions que es realitzaran perquè puguin quedar recollides al web i formin part així de la memòria del projecte.
 • Vetllar perquè els centres educatius participants es registrin a la plataforma www.cined.eu per tal que els docents puguin visionar les pel·lícules abans de la projecció si els interessa i puguin re-visionar fragments amb els alumnes durant el treball posterior a la projecció.
 • Facilitar que el professorat dels centres participants disposi dels materials pedagògics i promoure el treball a classe després de les projeccions.
 • Dinamitzar les sessions presentant breument les pel·lícules abans de la projecció, despertant l'interès i atenció dels alumnes, i desenvolupant un breu diàleg participatiu posterior.
 • Comunicar a l'organització de CinEd les accions desenvolupades perquè puguin publicar-se al web i molt especialment, compartir el retorn per part dels centres educatius perquè puguem fer créixer el projecte entre tots.
 • Motivar que els docents publiquin al Bloc CinEd els textos, comentaris i pràctiques creatives realitzades a partir del treball sobre la pel·lícula.


Les sessions seran gratuïtes. Suposant que l'entitat organitzadora necessiti cobrar una entrada per cobrir les despeses de projecció, el preu de l'entrada per alumne mai superarà els 2,5€.